Kristė.

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Istorija VBE 87
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 70
  • Matematika VBE 62
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 74

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų