Philosophus

Brandos egzaminų pažymiai (2011)
  • Istorija VBE 94
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 93
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 85

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų