Kirstuke

Brandos egzaminų pažymiai (2011)
  • Istorija VBE 71
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 78
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 80

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų