Kuisys

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Geografija MBE 5
  • Informacinės technologijos VBE 8
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 27
  • Matematika VBE 1
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 10

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų