Guvilė

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Istorija VBE 93
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 100
  • Matematika VBE 76
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 86

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų