LePaco

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Geografija MBE 10
  • Istorija VBE 88
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 62
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 67

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų