nicelife

Brandos egzaminų pažymiai (2011)
  • Geografija MBE 9
  • Istorija VBE 78
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 51
  • Matematika VBE 7
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 6

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų