Visaine

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Informacinės technologijos MBE 10
  • Istorija VBE 31
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 91
  • Matematika MBE 9
  • Užsienio kalba (vokiečių) VBE 69

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų