St.Anger

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Istorija VBE 99
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 66
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 80

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų