Ramu.ne

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 90
  • Matematika VBE 97
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 85

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų